Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności z tytułu świadczonych Usług Sprzedaży:

  • gotówką przy odbiorze za pobraniem od Przewoźnika,

  • przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze: 77 1050 1911 1000 0097 0526 9265,

  • przy użyciu zewnętrznego systemu płatności eService, obsługiwanego przez Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01‑102), przy ul. Jana Olbrachta 94, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000490970, NIP: 1181477610 oraz REGON: 016107240.


Klient jest zobowiązany do uiszczenia płatności:

  • w chwili wydania Towaru – w przypadku wyboru metody płatności gotówką,

  • w terminie 7 dni – w przypadku wyboru metody płatności przelewem tradycyjnym

  • w chwili złożenia zamówienia – w przypadku wyboru metody płatności przy użyciu zewnętrznego systemu płatności.